Prędkość, adrenalina i wytrzymałość!

Strona użytkownika ariel

Prędkość, adrenalina i wytrzymałość!

Strona użytkownika ariel

Regulamin

Data opublikowania regulaminu: 29 października 2015, godzina 06:20

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu oobikes.com.
 2. Autorem, właścicielem i administratorem serwisu oobikes.com jest Ariel Bogdziewicz.
 3. Pojęcia używane w regulaminie:
  • Serwis - portal internetowy dostępny w domenie oobikes.com i jej poddomenach.
  • Użytkownik - osoba fizyczna korzystająca z Serwisu identyfikowana jednoznacznie za pomocą nazwy Użytkownika.
  • Klub - grupa Użytkowników identyfikowana jednoznacznie przez nazwę Klubu.
  • Konto - informacje o Użytkowniku pozwalające korzystać z Serwisu. Są to nazwa Użytkownika, hasło, imię i nazwisko, adres e-mail, data urodzenia, kraj, język, strefa czasowa itp.
  • Strona - część Serwisu określona przez poddomenę. Wyróżniamy Stronę główną oobikes.com, Strony krajowe (np. pl.oobikes.com), Strony Użytkowników (np. admin.oobikes.com) i Strony Klubowe.
  • Operator - Ariel Bogdziewicz, właściciel, administrator i twórca Serwisu.
  • Materiał - tekst, zdjęcia, mapki, linki i jakiekolwiek inne dane publikowane w odpowiednich miejscach Serwisu przez Użytkowników.
 4. Zabronione jest przekazywanie do Serwisu Materiałów zawierających treści sprzeczne z prawem, w tym naruszające prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste, lub sprzeczne z dobrymi obyczajami. Zabrania się także prowadzenia blogów i umieszczania treści niezgodnych z główną tematyką serwisu, którą są sporty wytrzymałościowe, treningi, zdrowy styl życia w tym odżywianie, imprezy sportowe itp. Dozwolone jest umieszczane w serwisie treści tylko i wyłącznie neutralnych politycznie, religijnie i rasowo. Nie dopuszcza się prowadzenia kampani politycznych i szerzenia poglądów politycznych lub religijnych przy pomocy serwisu. Zabrania się publikowania pornografii oraz innych wysoce niestosownych treści. O tym czy opublikowana treść jest niedopuszczalna decyduje Operator Serwisu.
 5. Operator będzie usuwał z Serwisu Materiały sprzeczne z prawem, w tym naruszające prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste, lub sprzeczne z dobrymi obyczajami, a także inne treści, które nie spełniają wymagań określonych w poprzednim punkcie niniejszego regulaminu. Informacje o takich Materiałach należy zgłaszać za pomocą formularza kontaktowego.
 6. Odpowiedzialność za treść na Stronie głównej i treść Stron krajowych ponosi Operator z wyłączeniem treści dodanych przez innych Użytkowników. Wszystkie publikowane Materiały są oznaczone w Serwisie numerem IP Użytkownika, który je dodał, oraz zapamiętywany jest czas dodania oraz modyfikacji Materiału. W przypadku naruszenia prawa lub cudzych dóbr osobistych numer IP Użytkownika, który opublikował niestosowny Materiał, może być przekazany Policji. Odpowiedzialność za treść Strony Użytkownika ponosi Użytkownik z wyłączeniem treści dodanych przez innych Użytkowników. Odpowiedzialność za treść Strony Klubowej ponoszą Użytkownicy Klubu, którzy mają prawa edycji treści danego Klubu, z wyłączeniem treści dodanych przez innych Użytkowników. Właściciel każdej strony ma obowiązek moderować treść swojej strony zgodnie z niniejszym regulaminem i zgłaszać do Operatora niestosowne Materiały, jeśli nie ma możliwości ich usunąć.
 7. Użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa przy korzystaniu z Serwisu, w szczególności przepisów kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 8. Użytkowicy są zobowiązani do przestrzegania Netykiety.
 9. Operator zastrzega sobie prawo usunięcia lub zablokowania Użytkownika lub niektórych jego Materiałów bez podania przyczyny. Operator nie ma interesu w tym, żeby to czynić w nieuzasadnionych przypadkach, więc proszę się nie obawiać.
 10. Użytkownik zgadza się na otrzymywanie wiadomości na podany przy rejestracji adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawieniami notyfikacji w profilu Użytkownika, zgadza się na otrzymywanie wiadomości z ważnymi w mniemaniu Operatora powiadomieniami związanymi z działaniem serwisu, np. istotną zmianą regulaminu, ostrzeżenia o publikowaniu niestosownych treści, itp. Operator nie będzie wysyłał innych, mniej istotnych wiadomości, na przykład reklam, bez zgody Użytkownika.
 11. Operator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych w Serwisie treści.
 12. Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie. O każdej zmianie regulaminu Użytkownicy będą informowani poprzez wpisy na blogu Strony głównej i/lub krajowej. Regulamin jest ważny od chwili jego publikacji.

Polityka bezpieczeństwa i ochrona danych osobowych

 1. Zgromadzone dane pochodzą z bezpośrednich, dobrowolnych rejestracji Użytkowników.
 2. Użytkownik rejestrując się w systemie wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie, i wykorzystywanie danych na potrzeby Serwisu, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.).
 3. Użytkownik posiada prawo wglądu do swoich danych, ich poprawy i usunięcia. Operacje te można wykonać za pomocą Serwisu.
 4. Użytkownik może podać tylko minimalny zestaw danych osobowych, który wymagany jest przy rejestracji. Podając dane w profilu użytkownik stwierdza, że są one prawdziwe.
 5. Użytkownik może odmówić przyjęcia plików cookie w przeglądarce, jednak funkcje i usługi oferowane w Serwisie mogą w takim przypadku nie działać prawidłowo.
 6. Serwis stosuje mechanizmy sesji oraz bezpiecznego połączenia SSL w celu zwiększania bezpieczeństwa danych Użytkownika. Celem tego typu działań jest także podnoszenie jakości oferowanych usług.
 7. Serwer, na którym jest uruchomiony Serwis, automatycznie rejestruje informacje, gdy Użytkownik korzysta z witryny. Są to takie informacje jak adres URL, adres IP, typ i język przeglądarki oraz data i godzina przesłania żądania Użytkownika. Zgodnie z aktualnymi ustawami Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, istnieje możliwość gromadzenia tego typu danych bez wyszczególnionej osobnymi dokumentami i zasadami informacji.
 8. Operator serwisu stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych przed nieupoważnionym dostępem, nieupoważnioną zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem. Są to środki takie jak wewnętrzne kontrole zebranych danych, procedury przechowywania i przetwarzania oraz środki bezpieczeństwa, a także fizyczne środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę przed nieupoważnionym dostępem do systemów, w których przechowuje się dane osobowe.
 9. Powyższe Zasady zachowania prywatności mogą się zmieniać, jednakże prawa Użytkownika wynikające z powyższych Zasad nie zostaną ograniczone bez jego jednoznacznej zgody.

Polityka plików cookies

Serwis oobikes.com używa plików cookies, aby ułatwić Użytkownikom korzystanie z Serwisu. Są one niezbędne przy funkcji autologowania, zapamiętują ustawienia dotyczące wybranego języka interfejsu Użytkownika oraz ustawienia dotyczące strefy czasowej. Pozwalają na poprawną obsługę sesji Użytkownika. Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do umieszczania w plikach cookies anonimowych informacji statystycznych z wyłączeniem personalnej identyfikacji Użytkownika, w tym na potrzeby zewnętrznych firm i instytucji współpracujących z oobikes.com. Pliki cookies mogą również zawierać inne ustawienia Użytkownika, które personalizują wygląd stron serwisu. Użytkownik może wyłączyć obsługę plików cookies w przeglądarce, jednak wówczas niektóre części serwisu będą działać nieprawidłowo. Zapewniamy, że dobro i prywatność Użytkownika są dla nas najważniejsze.